Premi Catalunya del Nord 2008: Els bons usos es perden. Petit diccionari fraseològic cerdanià, de Kàroly Morvay.

Károly Morvay, lingüísta i professor universitari hongarès ha ensenyat a la universitat ELTE (Eötvös Loránd Tudoanyegyetem) de Budapest on ha ensenyat euskera i català. Catalanòfil, és coautor amb Kálmán Faluba d’un diccionari català-hongarès. Ha rebut el 2012 a Barcelona el premi IPECC de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana pel seu ensenyament del català durant dècades.

Aquest treball, és un petit diccionari fraseològic explicatiu que documenta els fraseologismes- més de sis-centes unitats- empàrats a les Contalles de Cerdanya(1997 i 2001), obra de l’escriptor nord-català Jordi Pere Cerdà, pseudònim literari d’Antoni Cayrol (1920-2011). El diccionari pròpiament dit està precedit per una introducció que fa conèixer l’obra de Jordi Pere Cerdà apareguda fins a 2009. La utilitat del PDFC radica en el fet que, a més d’ajudar a desxifrar el sentit de les UF que apareixen a les Contalles… i permetre de caracteritzar la fraseologia “cerdaniana” i nord-catalana, el diccionari crida l’atenció sobre certes deficiències de les obres lexicogràfiques catalanes en el camp del tractament dels fraseologismes. A més, s’hi troben nombrosos comentaris sobre diversos aspectes lingüístics de l’obra examinada.

Portal de Publicacions de l’IEC