Premi Catalunya del Nord 2013: (Premi compartit): Anàlisi dels gestos professionals pel desenvolupament de la competència bilingüe a l’educació infantil, de Florència Caillis-Bonet i Democratització i massificació del sistema educatiu, mitjans didàctics i pedagogics per reduir les desigualtats socials de Elsa Santos.

Premi Catalunya Nord 2013 – Florència Caillis-Bonet : Anàlisi dels gestos professionals pel desenvolupament de la competència bilingüe a l’educació infantil.

Florència Caillis-Bonet és professora de les escoles i mestra-formadora. Eensenya català en una línia d’ensenyament bilingüe a l’escola Joan Amade de Perpinyà. És titular d’una llicenciatura i d’un mestratge de català per la universitat de Perpinyà.

L’assaig procura veure si els ensenyants practiquen a les classes bilingües els gestos professionals que permeten desenvolupar l’adquisició d’unes competències bi-plurilingües. La recerca adopta un punt de vista etnogràfic. Després del marc teòric, de l’estat de la qüestió, de la metodologia i de la recollida de dades presenta una discussió de resultats.
Premi Catalunya Nord 2013 – Elsa Santos Delbosc: Democratització i massificació del sistema educatiu, mitjans didàctics i pedagògics per reduir les desigualtats socials.

Elsa Santos Delbosc és mestra de l’Escola Andorrana d’Encamp.

Davant l’augment del nombre d’alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge, l’assaig presenta les aproximacions didàctiques i pedagògiques qu’utilitza l’Escola Andorrana per a resoldre aquesta qüestió. Es tracta primer dels diferents tipus de reagrupaments d’alumnes: grups individuals, grups heterogenis de nivell, grups de menesters i grups afinitaris. Susciten l’emergència de diverses relacions interactives entre iguals, com el treball en equip, el treball cooperatiu. L’estudi analitza després el conflicte socio-cognitiu i el tutorat. L’organització social afavoreix l’adquisició de competències pels alumnes i encara més si són en dificultat.