Contacte

Martina Camiade, membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, és la delegada del President de l’IEC a Perpinyà.

Secretaria: Miquel Payrot

Horari:
dilluns: de 8.30 a 12.30 i de 13 a 17 h.
dijous:  de 8.30 a 12 i de 13 a 17 h.

Adreça postal:
Casa dels Països Catalans
Universitat de Perpinyà
Camí de la Passió Vella
F-66860 Perpinyà Cedex
Telèfon i fax: +33 468 738 588
a/e: perpinya@iec.cat