Contacte

Martina Camiade, membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, és la delegada del President de l’IEC a Perpinyà.

Secretaria: Miquel Payrot

Horari:
dilluns i dimarts: de 13h30 a les 17h15
dijous: de 8h30 a 12h i de 12h30 a les 17h00

Adreça postal:
Casa dels Països Catalans
Universitat de Perpinyà
Camí de la Passió Vella
F-66860 Perpinyà Cedex
Telèfon i fax: +33 468 738 588
a/e: perpinya@iec.cat