Publicació del Premi Catalunya Nord 2010

Júlia Taurinyà és titular d’una llicenciatura i d’un màster en Estudis Catalans prop de la Universitat de Perpinyà. Ha participat activament als moviments associatius o sindicals catalans dels estudiants de Catalunya Nord i el 2005-2006 va ser porta veu de la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Va ser al·locatària de recerca a l’Institut Català de Recerca en Ciències Socials, ha assegurat cursos de català a la Universitat de Perpinyà i cursos per a adults, a Cabestany i pels jugadors i tècnics de la USAP. Ha estat locutora a Ràdio Arrels, la ràdio catalana de Catalunya Nord, i és periodista a France 3 Roussillon on elabora i presenta les emissions en català.

Es representen sovint els anys 70 com una edat d’or de les lluites. El període apareix a l’estat francès com un moment d’efervescència contestatària, marcat per un ampli moviment d’alliberament i de crítica de les relacions de dominació. La lluita contra l’estat jacobí, amb el despertar de l’exigència de reconeixement i de defensa de les llengües i cultures minoritzades n’és una de les traduccions. L’assaig presenta un panorama del moviment de reivindicació catalana a Catalunya Nord durant durant aqueix període, de 1960 a 1981, amb les seves tres etapes d’emergència, de politització i d’institucionalització, com també la presentació de més de trenta entitats i moviments culturals o polítics.

Les Organitzacions de reinvidicació catalana a Catalunya Nord 1960-1981 (adquisició)