7a Màster-Class de la Cooperació Transfronterera

 “La Diplomàcia Territorial i Innovació”

La Delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà organitza la 7a edició de la Màster-Class de la Cooperació Transfronterera amb la col·laboració de l’Institut Catòlic de la Mediterrània (ICM). Un esdeveniment que tindrà lloc a l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona del 30 de gener al 1 de febrer. Aquest any la temàtica de la Màster-Class és “La Diplomàcia Territorial i la Innovació”.

La diplomàcia territorial esdevé igualment una eina pels ens públics de participar a la política europea. Al centre de la UE, aquests darrers practiquen una “petita” política estrangera que els permet traspassar la frontera nacional desenvolupant cooperacions interregionals, transfrontereres, transnacionals i macro-regionals. Aquesta diplomàcia territorial europea se suposa que contribueix a la posada en marxa de la política regional comuna. El rol de les regions dins la política regional va ser reforçat el 2007 quan la Comissió europea hi inscriu l’objectiu de cooperació territorial que guia a que les regions, a part de la seva “petita” política estrangera, contribueixin a la cohesió econòmica i social a Europea. Per altra banda, gràcies a l’Agrupació Europeu de Cooperació Territorial – AECT -, poden contractualitzar relacions exteriors amb els seus veïns europeus i posar en plaça estructures jurídiques transnacionals. La innovació és d’una importància capital per a aquests nous espais amb el fi de quedar-se dins la modernitat particularment per a tot tipus d’organismes, empreses i institucions que s’han d’adaptar i mostrar la seva capacitat d’innovació.

Coproducció: Professors i estudiants de Màster 2 de les Universitats de: Artois, Lyon 2, Montpellier 3, Nantes, Nice-Sophia-Antipolis, IFCT/Perpinyà, IEP /Strasbourg, Aix-Marsella-Université (AMU), Pisa, Hochschule – Kehl, UAB – Barcelona.

Associats: Centre Nacional de la Funció Pública Territorial (CNFPT) – Marsella, Missió Operacional Transfronterera (MOT) – Paris – AVITEM (Agència de ciutats i territoris Mediterranis) Marsella- Secretariat Social de Marsella (CCR) – Delegació interministerial a la Mediterrània – Ministeri de l’Europa i dels Afers Estrangers – Paris « Sommet des 2 rives »Regió Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Trobareu adjunt el programa Màster-Class 2019.