La diplomàcia i la cooperació territorial a Europa

Tres dies de debats a l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona. 
Els professionals de la Cooperació Transfronterera han participat en aquests dies de debats. (Fotos IEC, 2019)
L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut l’honor de rebre la setena edició de la Màster-Class de la cooperació transfronterera. Aquest esdeveniment ha reagrupat 12 universitats: Artois, Lyon 2, Montpellier 3, Nantes, Nice-Sophia-Antipolis, IFCT/Perpinyà, IEP /Strasbourg, AixMarsella-Université (AMU), Pisa, Florencia, Hochschule – Kehl, UAB – Barcelona. Al total 107 estudiants. Aquest esdeveniment ha reagrupat 12 universitats: Artois, Lyon 2, Montpellier 3, Nantes, Nice-Sophia-Antipolis, IFCT/Perpinyà, IEP /Strasbourg, AixMarsella-Université (AMU), Pisa, Florencia, Hochschule – Kehl, UAB – Barcelona. Al total 107 estudiants.
Més d’un centenar d’estudiants de dotze universitats han participat en la master class Trans/fronteres i diàleg de les disciplines. (Fotos IEC, 2019)

L’objectiu de la Màster-Class és la construcció d’una xarxa de formació acadèmica universitària d’alt nivell i d’excel·lència. Cada any es tria una ciutat per organitzar la Màster-Class. Una oportunitat pels estudiants de compartir i d’intercanviar amb els professionals de la cooperació transfronterera. Durant aquests dies de formació acadèmica i professional la temàtica tractada ha estat “la diplomàcia territorial i la innovació”.