XXX Nit de Sant Jordi

 

Enguany s’ha rebut quatre obres de qualitat. El jurat format per Joan Martí Castells (Secció Filològica), Enric Pujol (Secció Històrico-Arqueològic), Alà Baylac (Secció Filològica), Martina Camiade (Delegada IEC, Perpinyà) i com a presidenta Maria Corominas i Piulats (Presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) ha declarat guanyador del premi el treball presentat per Claudi BALAGUER,

 

Estudi lingüístic d’un fragment dels cartularis inèdits de Julià Bernat Alart: el llibre dels Cònsols de Vinçà (1349-1459).

 

Aquest estudi és d’un gran interès científic des del punt de vista de la coneixença de la llengua septentrional, del model de llengua i de les evolucions. És un material inèdit pel seu interès de coneixement i valorització de treballs i figures com la d’Alart, un dels personatges nord-catalans més importants del segle XIX pel que fa a la llengua catalana. Arxiver, es considera més aviat com un historiador que un lingüista però la seva dedicació a l’estudi dels documents antics el situa entre les persones més influents per a la dignificació del català de la segona meitat del segle XIX.

 

 

 

 

(Fotos IEC, 2019)