Exposició

 

La Casa de la Generalitat a Perpinyà acollirà a partir del 15 de juliol i fins el 15 d’agost del 2019

l’exposició bilingüe “El temps dels rebesavis” / “Le temps des bisaïeux”

organitzada per la Delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà.

 

Amb la col·laboració de: la Delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà, Bulles Culturelles de Sant Andreu i la Casa de la Generalitat a Perpinyà.