Premi Catalunya Nord 2015 – Cecília Caralt Badia: Adquisició d’una L2 en grup. Factors influents per l’ús, la motivació i la qualitat de la llengua. Estudi longitudinal en una classe maternal multinivell.

Cecília Caralt Badia és professora de les escoles a la Bressola, les escoles associatives catalanes immersives de Catalunya Nord. És titular del Master d’Ensenyament bilingüe i immersiu per la universitat de Perpinyà.

Es presenten primer el marc teòric dels diferents models d’adquisició d’una segona llengua, els conceptes de bilingüisme i d’immersió i les investigacions sobre l’organització de les aules multigrau, Es caracteritza el desenvolupament emocional en l’etapa dels 2 als 6 anys. Segueix el treball de camp basat en l’observació d’una classe tres anys seguits. S’analitza l’evolució de la classe amb el nivell de llengua, el grau de bilingüisme i les relacions grupals.