«Un pla estratègic pel català a la Catalunya del Nord»

Data: divendres 21 d’agost de 2009

Lloc: Liceu Renouvier de Prada

Comunicacions (9h00 – 12h00):

  • «És compatible un Pla estratègic pel català amb la realitat administrativa i pedagògica de l’Educació francesa?»Alà Baylac Ferrer. IFCT, Universitat de Perpinyà
  • «Un pla estratègic per al català a Catalunya Nord. Per què?»Joan Becat. IFCT, Universitat de Perpinyà
  • «Ce que parler [du] breton veut dire»Ronan Calves. Universitat de Brest
  • «Llengua, escola i immigració a Catalunya»Josep González Agàpito. IEC i Universitat de Barcelona
  • «Elements per una formacion especifica dels ensenhaires en immersion»Felip Hammel. Centre Interregional de Desenvolupament de l’Occità.
Organitzen: la Delegació territorial de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà

el CREC, Centre de Recerques i d’Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà

l’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català