Miquela Valls, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

Miquela Valls (Perpinyà, 1945) és llicenciada en lletres per la Universitat de Montpeller i professora agregada de lletres modernes des del 1967. Va ser professora d’institut a Rouvroy (Pas-de-Calais) i a Portvendres on, durant els anys setanta, va ser una de les primeres professores que va ensenyar català en els col·legis i liceus. Del 1985 al 2005 va ser professora al Departament de Català de l’Institut Francocatalà Transfronterer de la Universitat de  Perpinyà. Actualment és presidenta de l’associació APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català (promotora d’intercanvis escolars, d’intervencions de català a les escoles primàries, de lectorats als col·legis, d’edició per al jovent, de producció de material didàctic, d’accions de formació…).

S’incorporen a la Secció de Filosofia i Ciències Socials Galí, Nel·lo i Valls, mentre que Nadal passa a formar part de la Secció Filològica.

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar el dia 23 de febrer el nomenament de quatre nous membres de l’acadèmia de les ciències i les humanitats dels territoris de parla catalana. D’una part, s’incorporen a la Secció de Filosofia i Ciències Socials l’economista Jordi Galí i el geògraf Oriol Nel·lo, com a membres numeraris, i Miquela Valls, com a membre corresponent. De l’altra, l’historiador de la llengua Josep M. Nadal esdevé membre numerari de la Secció Filològica.

Els membres numeraris són aquells que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i les obligacions que preveuen els Estatuts de l’IEC, mentre que els membres corresponents col·laboren en les tasques científiques de l’Institut i no participen en els òrgans de govern.