Premi Catalunya Nord 2018

El premi recompensa un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana. La seva dotació és de 2000 euros.

El jurat, format pel Dr Joan Martí, representant la Secció Filològica, pel Dr Enric Pujol, representant la Secció Històrico-Arqueològica, pel Dr Joan Nogué representant la secció de Filosofia i Ciències Socials,  pel Dr Alà Baylac Ferrer, director de l’Institut Franco Català transfronterer de la Universitat de Perpinyà, membre corresponent de la secció Filològica i President del jurat, i la Dra Martina Camiade, delegada del President de l’IEC a Perpinyà, atorga el premi Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2018 a l’obra “Els intercanvis dins l’Espai Català Transfronterer: Elements i cartografia sobre la xarxa urbana i les transformacions de l’aparell productiu.”, del Jean-Pierre Gensane.