CATCAR, el primer projecte POCTEFA de cooperació transfronterera de l’IEC (2019-2022)

El comitè de programació del Programa Operacional de Cooperació Territorial Espanya França Andorra (POCTEFA) 2014-2020 va aprovar el projecte Catalunya Carolíngia (CATCAR) en la seva tercera convocatòria.

CATCAR és un projecte innovador en l’àmbit dels recursos patrimonials immaterials.

Per aquest projecte s’ha escollit un període clau de la història europea que ha prefigurat la construcció de l’actual Unió Europea: el món carolingi. La documentació referent a aquests comtats fins a l’any 1000 ha estat publicada en el si de la col·lecció Catalunya carolíngia (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1926-2020), en un total de vuit volums.

Quines accions essencials?

– La primera acció de CATCAR,  és la digitalització dels documents originals a través d’una plataforma virtual d’accés obert i amb llicència Creative Commons.

– La segona acció és la transmissió. Com transferim aquest patrimoni, que ha configurat l’Europa actual, des dels més joves fins a la societat en general?

A partir de la innovació basada en les noves tecnologies (base de dades geoposicionades, continguts multimèdia, eines de gamificació i altres artefactes de realitat augmentada), per fer reviure la història d’Europa en un dels seus grans moments. CATCAR va destinat a una audiència especialista i múltiple, configurada per escolars,estudiants actors de la societat civil.

Quin equip?

CATCAR compta amb un equip de treball intergeneracional, format per enginyers, universitaris i gestors així com una gestionària de projecte..

Quins resultats?

– Tractar la documentació referida, a partir de la creació d’una base de dades geoposicionadesen accés obert i amb llicència Creative Commons;

– Promoure activitats innovadores de divulgació i transmissió, gamificades i pedagògiques;

– Crear un flux de comunicacióbasat en les noves tecnologies (xarxes socials)

 Quins socis?

 Cap de fila, Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Institut Méditerranéen d’Études et Recherches en Informatique et Robotique (IMERIR)

Universitat de Barcelona (UB)

Archives Départementales des Pyrénées-Orientales (ADPO/CD66)

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)

Universitat de Lleida (UdL), com a soci associat.

Quin pressupost? 

713 278 euros dels quals 463 631 del FEDER i 249 647d’autofinançament.

 

Cap del projecte: Jaume de Puig

Responsable: Martina Camiade

Gestionària del projecte: Irene Capdevila