Màster class transfronterera 2022, va tenir lloc en línia els dies 26/27 i 28 de gener

Temàtica d’enguany: “Territoris, actors i identitats”

Van participar professors i estudiants de màster 2 de les universitats de:

Artois, Lyon 2, Nantes, Universitat Côte D’Azur (UCA) – Nice , Institut d’Estudis Polítics EStrasbourg, Ais-Marsella-Universitat (AMU), Institut d’Estudis Polítics Ais. (IEP), Florència, Siena, Pisa, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ITIRI (U. Estrasburg) i Hochschule – Kehl.

Es va crear un grup a cada universitat anomenat pol-estudi entre estudiants i responsables de màsters. Els estudiants de l’UAB del màster de dret internacional i europeu del qual n’és responsable el Dr. Josep-Maria de Dios, es van trobar a l’IEC durant aquests dies i es va seguir els exposats dels treballs dels estudiants i partcipar als debats.

Uns 150 estudiants i professors i experts van ser presents en línia.

Presentem unes quantes fotos de la sessió dels estudiants de l’UAB a l’IEC.