L’Ensenyament de llengües en països romànics. Plurilinguisme personal. Multilingüisme social.

X Jornades de l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE de Prada
__________________

L’Ensenyament de llengües en països romànics. Plurilinguisme personal. Multilingüisme social.

Dilluns 18 d’agost (tarda) i dimarts 19 d’agost de 2014
(Liceu Renouvier de Prada)

• Organitzen:

– Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans
– Delegació territorial de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà

Encara ensenyem català, castellà i anglès (o català, francès i anglès) com a llengües diferents, que ho són però sense aprofitar les coincidències i marcar les diferències. Això ajudaria a fer una xarxa sinàptica més organitzada i funcional.
A vegades la didàctica de la llengua estrangera ha estat més renovada que la de les llengües d‘ús al territori. En canvi, els continguts de la llengua estrangera acostumen a repetir-se en tòpics convencionals, necessaris, reduïts a la vida domèstica. No és habitual actualment aquella orientació d’ensenyar la llengua i la cultura o civilització que li és pròpia.
Amb l’accés a internet, avui moltes llengües poden ser usades funcionalment per a aprenentatge de la ciència i per a estudis socials. No solament en forma escrita sinó en reproduccions orals d’enregistraments audiovideodigitals. Poden ser llengües d’estudi sense moure’s del país.
L’ensenyament de llengua estrangera és uniforme per a tots els alumnes sense considerar aptituds diferenciades que són importants en grups de 25 o 30 alumnes i encara més si alguns d’ells segueixen cursos extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger per garantir una competència efectiva.
Els esforços fets anticipant l’edat d’ensenyament de la llengua estrangera dels 11 als 8 anys, i dels 8 als 3 anys no han aportat una millora general de l’aprenentatge i en alguns casos han arribat a avorrir els alumnes que saben paraules i potser entenen però no parlen la llengua.
El seminari examinarà les aportacions de diversos àmbits: neurolingüística, sociolingüística, llengües romàniques, transferència d’aprenentatges, pedagogia, educació social.