Informació sobre els premis Sant Jordi 2021

BASES DELS PREMIS 2021

CARTELL DE PREMIS 2021

 Premi Catalunya Nord 

dotat amb 2 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans 

Estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones.

Premis Joves Escriptors 

dotats amb 1 500 € pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals (reservat a alumnes de Catalunya Nord) 

Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions. 

Col.legis i Liceus (500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions. 

Premi Francesc Català de Poesia 

dotat amb 1 000 € per Òmnium Nacional 

Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines 

Premi Pere Verdaguer de Narració o Contes per a infants, 

dotat amb 400 € 

Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà d’excedir 6 pàgines. 

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà

Els treballs que optin a aquest premi podran ser, articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio, treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021.

Bases comunes als premis: 

Catalunya Nord 2021, Joves Escriptors, 2021

Francesc Català 2021,Pere Verdaguer 2021

1. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana. 

2. Els originals hauran de presentar-se en 3 exemplars mecanografiats en fulls de mida A4. Els concursants que postulin al premi de poesia Francesc Català hauran de presentar 5 exemplars. 

3. Les obres hauran de presentar-se sense cap signatura aparent. Les referències que permetin d’identificar l’autor: nom i cognom, adreça i telèfon hauran d’anar, adjuntes, dins d’un sobre tancat que farà esment, a la part exterior, únicament del títol de l’obra i el premi al qual es participa. 

4. Els noms dels jurats es donaran a conèixer oportunament. 

5. Les decisions dels jurats seran inapel·lables. 

6. Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas podran ser compartits entre dos o més concursants 

7. El lliurament dels premis tindrà lloc el 30 d’abril 2021, durant la vetllada de la XXXI Nit de Sant Jordi. 

8. Els originals s’hauran de transmetre com segueix: 

Premi Poesia, Premi Joves Escriptors, Premi Narrativa per a infants: 

Òmnium Catalunya Nord

23 av del Lyceu 

66000 Perpinyà. 

Data límit: 31 de març de 2021 

Premi Catalunya Nord de l’Institut d’Estudis Catalans: 

Delegació de Perpinyà de l’IEC 

Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Camí de la Passió Vella

66860 Perpinyà cedex

Data límit: 31 de març de 2021

9. Edicions. 

Les obres guanyadores dels premis Joves Escriptors, Francesc Català i Narració per a Infants seran publicades en un recull per Òmnium Cultural Catalunya Nord. .

10. Òmnium Cultural Catalunya Nord es reserva el dret de modificar per causa de força major aquesta convocatòria. 

11. La presentació dels originals pressuposa, per part dels concursants, l’acceptació integra d’aquestes bases.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2021

Bases 

1. Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2021. Els treballs que optin a aquest premi podran ser:

—Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.)

—Treballs de ràdio

—Treballs de televisió

—Treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

2. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals, s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català).

3. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021. Es podrà demanar als concursants una prova fefaent d’aquesta publicació, emissió o difusió.

4. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

5. El jurat estarà format per 3 persones. Aquest jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se. 

6. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF, CD o USB. (en cas que els fitxers estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne tres còpies). També es poden presentar mitjançant l’enllaç d’Internet on es poden trobar.

7. Els treballs s’hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat abans del 9 d’abril de 2021 a 17h.

8. La decisió del jurat es farà pública durant el sopar de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Cultural Catalunya Nord, el 30 d’abril de 2020.

9. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31 de maig de 2021. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació. 

10. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà cap accèssit.

11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Premi Catalunya del Nord 2021 de l’Institut d’Estudis Catalans

Bases

1.- Es convoca el Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2021 ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana.

2.- Són admeses a concursar obres inèdites originals en català, no premiades en altres concursos, de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones, que no tenen compromisos d’edició i que no han estat presentades a cap altre premi durant el període del concurs.

3.- La dotació del premi serà de 2000 euros, aportats per l’Institut d’Estudis Catalans.

4.- Composició del jurat: la Delegada del President de l’IEC per Perpinyà, el Director dels Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, els Presidents de les Seccions Filològica, Historico-Arqueològica i de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut, o els membres a qui deleguin.

5.- Els originals s’han de trametre abans del 31 de març del 2021 a la Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, Casa dels Països Catalans, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex, en un sobre tancat portant la menció “Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2021”. A l’interior constaran el nom, cognom, adreça i telèfon de l’autor o dels autors ; si es presenten els originals sota un pseudònim aquestes indicacions seran inscrites dins una plica tancada que s’obrirà després de la votació del jurat.

6.- La presentació dels originals pressuposa que els autors concursants accepten les bases del premi i els efectes corresponents.

7.- El premi s’entregarà a Perpinyà durant la Nit literària de la Sant Jordi 2021.

Per més informacions contacteu la delegació:  perpinya@iec.cat

Homenatge Jordi Pere Cerdà a la Casa de la Generalitat a Perpinyà

El dijous 8 d´octubre a les 18h30 va tenir lloc el primer acte de celebració centenari del naixement de Jordi Pere Cerdà organitzat per la Casa de la Generalitat i la Casa Samsó d´Illa de Tet. Una taula rodona sobre la temàtica: Literatura i activisme cultural va reunir especialistes de l´obra cerdiana: Miquela Valls, Andreu Balent, Marie Grau, Joana Serra, Mireia Falqués, Esteve Aguilar.

HOMENATGE JORDI PERE CERDÀ i JORDI BARRE

Homenatge a Jordi Pere Cerdà i a Jordi Barre, centenari del naixement, el 17 de desembre de 2020 a la Catedral Sant Joan de Perpinyà en el qual col·labora la delegació de l’IEC.

Tots dos haurien tingut 100 anys enguany i encara que hagin marxat a cantar o escriure sota d’altres cels, els dos Jordi són sempre presents en les nostres ments i els nostres cors. Deixen per sempre la seva empremta de gegants de la Història de Catalunya Nord. Tots dos enamorats d’aquesta entonada terra catalana i de la seva llengua, Jordi barre i Jordi Pere Cerdà no podien fer altrament que retrobar-se, un dia per crear una obra que expressa la seva passió comuna a la llengua mare. Així fet, per unir el seu afecte visceral a aquesta cultura tan rica, tan compromesa, mirall d’una ànima ferida pels anys foscos de la guerra i de la ocupació, O Món, aquest oratorio de tots els Nadals, és una obra de lirisme èpic que regira els sentits i que parla tant a l’emoció com a la ment : síntesi perfecte del talent poètic de l’un i de la mestria melòdica de l’altre. Un oratorio, que encara avui, sota la vareta de Daniel Tosi i de la interpretació magistral de l’Orchestre de Perpignan Métropole, la Coral Nit de Juny i el Collegium Vocal, és d’una absoluta actualitat i una magnífica reflexió sobre l’home i la seva capacitat a construir un món millor. (text Boitaclous, traduït per MC)

 

 

Assemblea general de TEIN

A l’IEC ASSEMBLEA GENERAL de TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network)

12 i 13 de novembre de 2020, carrer del Carme 47

Si no es pot fer en presencial, tindrà lloc via telemàtic

El PROGRAMA

Dia 12/11 : Assemblea général amb tots els membres de TEIN (www.transfrontier.eu)

Dia 13/11 : Conferència anual: Els efectes de la crisi COVID 19 sobre la cooperació transfronterera entre França, Espanya i Andorra

Europa està sortint lentament del pic de la pandèmia que ha afectat el segle XXI. S’estan implementant plans de recuperació econòmica i social. Totes les fronteres van patir de la pandèmia. El seu tancament que vam patir, va provocar restriccions durant la crisi i obstacles que es van haver d’afrontar. Com es va gestionar i quines van ser les conseqüències socials i polítiques a la fronterera pirinenca? Quins impactes sobre les relacions transfrontereres? Quines decisions es van prendre? Com van reaccionar les autoritats locals? A fi d’entendre aquest esdeveniment excepcional, vam decidir d’examinar-les seves implicacions des del punt de vista de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, que representa la regió d’Occitània, les Illes Balears, Catalunya i Andorra, petit estat pirinenc situat entre França i Espanya, així com Catalunya, que va patir especialment de la pandèmia.

9:00 Acolliment i inscripcions

 9:15 Els efectes de la crisi del Covid-19 a Catalunya

Dr. Andreu Domingo i Valls, membre de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) i sotsdirector/gerent del Centre d’Estudis Demogràfics (CED), a la Universitat Autònoma de Barcelona

10:00 L’impacte del Covid-19 en la cooperació territorial a la zona de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània

Xavier Bernard-Sans, Director de l’AECT Euroregió Pirineus Mediterrània

10:45 Andorra i la crisi sanitària

Maria Ubach i Font, Ministra d’Afers Exteriors d’Andorra

11:30 Discussió I conclusions

12:00 Final de la conferència

PREMI CATALUNYA DEL NORD 2020

Enguany s’ha rebut una obra de qualitat. El jurat format per Joan Martí Castells (President), Enric Pujol, Jaume Guillamet, Alà Baylac i Martina Camiade ha declarat guanyador del premi el treball presentat per Josep Marquès Meseguer,

 Jordi Pere Cerdà o l’ànima literària de la Cerdanya. El pensament poètic i compromís amb la paraula

L’assaig premiat està basat en una part de la tesi doctoral de Josep Marqués, la qual porta per títol Espai i identitat en l’obra de Jordi Pere Cerdà, una geografia literària cerdaniana, defensada a la Universitat de Perpinyà Via Domícia al setembre de 2018. Concretament, l’assaig tracta els orígens i el desenvolupament del pensament poètic de l’autor de Sallagosa per mitjà de l’anàlisi de la seua producció literària. Partint de la interpretació dels propis texts de Cerdà (del qual enguany es commemora el centenari del seu naixement), hom pot reconstruir una vida dedicada al pensament, a la creació, a l’activisme cultural i al compromís social amb el seu país cerdà i, per extensió, català.

A causa de la Covid 19, els premis es lliuraran el 26 de setembre de 2020 a la Casa de la Catalanitat a Perpinyà.

XXe DIADA de l´IEC a l´UCE

 XX DIADA de l’IEC a l’UCE:

 CATCAR, un projecte transfronterer de patrimoni digital

al servei de la innovació social

Dijous 20 d’agost de 2020 de 15h a 17h

 

 Resum de la Diada

 CATCAR és un projecte innovador en l’àmbit dels recursos patrimonials immaterials que ha d’interpel·lar profundament als ciutadans europeus. Tradicionalment els projectes sobre el patrimoni sociocultural i històric s’han desenvolupat en els àmbits acadèmics. Tanmateix, les tècniques transmèdia vinculades al món digital permeten avui una aproximació més extensa i més intensa a les realitats històriques que configuren l’imaginari de l’home europeu contemporani i així el ciutadà enriqueix de forma exponencial el coneixement dels valors i la consciència de la seva identitat.

Per aquest projecte s’ha escollit un període clau de la història europea que ha prefigurat la construcció de l’actual Unió Europea: el món carolingi. De l’època carolíngia s’ha conservat documentació excepcionalment abundosa referent a un espai repartit avui entre tres estats europeus (Espanya, França, Andorra): els comtats catalans. La documentació referent a aquests comtats fins a l’any 1000 ha estat publicada en el si de la col·lecció Catalunya carolíngia (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1926-2020), esdevenint un corpus d’interès excepcional per a la història dels segles IX i X no només de Catalunya, sinó també de l’Europa occidental de l’època carolíngia. La digitalització d’aquest fons resulta fonamental per contribuir en el coneixement d’aquest període històric i, mitjançant una base de dades geoposicionades i esdevenir una veritable geografia carolíngia que posarà a l’abast dels estudiosos i del públic general aquesta valuosa informació.

L’acció principal de CATCAR és promocionar i possibilitar la difusió d’aquest patrimoni immaterial a través de les noves tecnologies (continguts multimèdia, eines de gamificació i altres artefactes), per fer reviure la història d’Europa en un dels seus grans moments. Aquesta acció vol incidir no només als escolars, sinó també fer partícip a tota la societat d’aquest territori, reivindicant així la importància del patrimoni històric dels comtats catalans

Organitzen : Delegació de l’IEC a Perpinyà i els socis de CATCAR (UB, UPVD, CD66/ADPO, IMERIR)

Coordina: Martina CAMIADE i Jaume de PUIG amb la col.laboració de Joan BECAT

Secretari: Ludovic Herreria

Programa:

De 15h a 17H

Noms dels participants

Aymat Catafau, Professor d’història, Universitat de Perpinyà

Mireia Comas, Professora associada d’Història, Universitat de Barcelona

Cedric Corcelette, Responsable de les Relacions Aprenents i Coordinador Erasmus pels Joves Empresaris

Marie Landelle, Conservadora dels Arxius Departementals dels Pirineus Orientals

Daniel Piñol, Professor titular de ciències i tècniques historiogràfiques a la Universitat de Barcelona

Jaume de Puig, Vicepresident de l’IEC

A causa de la Covid 19, trobareu sobre la plateforma de l’UCE les conferències dels participants.